Terms of Service​

เงื่อนไขการบริการ​

รับผลิตครีม,โรงงานผลิตเครื่องสำอาง, ผลิตครีม, โรงงานผลิตครีม, ผลิตเครื่องสำอาง, บริษัทผลิตเครื่องสำอาง, cosmetic manufacturer, โรงงานผลิตครีมขายส่ง, โรงงานผลิตเครื่องสําอางค์, ผลิตเครื่องสำอางค์, manufacturer cosmetic
รับผลิตครีม,โรงงานผลิตเครื่องสำอาง, ผลิตครีม, โรงงานผลิตครีม, ผลิตเครื่องสำอาง, บริษัทผลิตเครื่องสำอาง, cosmetic manufacturer, โรงงานผลิตครีมขายส่ง, โรงงานผลิตเครื่องสําอางค์, ผลิตเครื่องสำอางค์, manufacturer cosmetic
 • ลูกค้าสามารถขอรับรายการสินค้า และราคาได้ โดยติดต่อสอบถามรายละเอียดที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย Customer Service : 062 3623331
 • ลูกค้าเลือกสินค้าจาก Price list โดยสามารถขอ Tester ขนาดทดลองมาใช้ได้
 • เมื่อลูกค้าตกลงสั่งผลิตปริมาณการสั่งครั้งแรก 30,000 (Bulk) หรือบิลแรก รวมทุกรายการ ยอดขั้นต่ำ 50,000 บาท
 • ลูกค้าสามารถเลือกบรรจุภัณฑ์จาก catalog หรือลูกค้านำมาให้บรรจุได้
 • ลูกค้าตรวจสอบส่วนประกอบ บรรจุภัณฑ์ sticker ครบถ้วน ทางบริษัทจะส่งใบเสนอราคาให้ท่านพิจารณา
 • เมื่อลูกค้าตกลงผลิตสินค้า ต้องชำระเงินมัดจำก่อนล่วงหน้า 50% ตามใบเสนอราคา
 • เข้าสู่ขั้นตอนการผลิต ใช้เวลาในการผลิตสินค้าไม่เกิน 10 – 21 วัน
 • เข้าสู่ขั้นตอนการบรรจุสินค้า ติดฉลาก ส่วนประกอบ ส่งให้ลูกค้าพิจารณาอนุมัติ
 • เข้าสู่กระบวนการจัดส่งสินค้า รอคิวการจัดส่ง
 • เจ้าหน้าที่แจ้งลูกค้าให้ชำระเงินส่วนที่เหลืออีก 50 % ก่อนส่งสินค้า​
รับผลิตครีม,โรงงานผลิตเครื่องสำอาง, ผลิตครีม, โรงงานผลิตครีม, ผลิตเครื่องสำอาง, บริษัทผลิตเครื่องสำอาง, cosmetic manufacturer, โรงงานผลิตครีมขายส่ง, โรงงานผลิตเครื่องสําอางค์, ผลิตเครื่องสำอางค์, manufacturer cosmetic
รับผลิตครีม,โรงงานผลิตเครื่องสำอาง, ผลิตครีม, โรงงานผลิตครีม, ผลิตเครื่องสำอาง, บริษัทผลิตเครื่องสำอาง, cosmetic manufacturer, โรงงานผลิตครีมขายส่ง, โรงงานผลิตเครื่องสําอางค์, ผลิตเครื่องสำอางค์, manufacturer cosmetic
รับผลิตครีม,โรงงานผลิตเครื่องสำอาง, ผลิตครีม, โรงงานผลิตครีม, ผลิตเครื่องสำอาง, บริษัทผลิตเครื่องสำอาง, cosmetic manufacturer, โรงงานผลิตครีมขายส่ง, โรงงานผลิตเครื่องสําอางค์, ผลิตเครื่องสำอางค์, manufacturer cosmetic

เงื่อนไข OEM​

 • ลูกค้ายืนยันสูตร แผนก R&D ดำเนินการทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์
 • การทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์
 • กรณีสูตรมาตรฐาน ใช้เวลาในการทดสอบความคงตัวผลิตภัณฑ์ 10-14 วัน
 • กรณีสูตรพัฒนาใหม่ ใช้เวลาในการทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์ 30-90 วัน​

เงื่อนไขการเตรียมอุปกรณ์การ
ผลิตเครื่องสำอาง​

ค่าบริการ​

กรณีลูกค้าส่งส่วนประกอบการผลิต

  - บรรจุภัณฑ์และกล่อง  : 3% จากยอดสั่งซื้อ
  - สติกเกอร์ : 5% จากยอดสั่งซื้อ


กรณีลูกค้าไม่เผื่อบรรจุภัณฑ์

ทางบริษัทจะส่งสินค้าตามที่ผลิตจริงที่ส่งเข้ามาหลังหักจาก % loss
กรณีอุปกรณ์การผลิตเครื่องสำอางคงเหลือบริษัทจะส่งคืนสินค้าที่เสียและของดี​

 • ค่าขึ้นทะเบียน อย.  1500 บาท / สูตร
 • ค่า CFS  1000 บาท/สูตร
 • ออกแบบโลโก้ >>>>> บริการจัดหาผู้ผลิต
 • ออกแบบฉลากติดบรรจุภัณฑ์ >>>>> บริการจัดหาผู้ผลิต
 • ออกแบบฉลากติดกล่องบรรจุ >>>>> บริการจัดหาผู้ผลิต
 • ออกแบบกล่อง >>>>> บริการจัดหาผู้ผลิต
 • ออกแบบโบรชัวร์ ป้ายโฆษณา >>>>> บริการจัดหารผู้ผลิต
 • ค่าจัดส่ง ยอดสั่งซื้อ มากว่า 5000 บาท จัดส่งฟรี (เฉพาะกรุงเทพและปริมลฑล)
 • ยอดต่ำกว่า 5000 บาท คิดค่าใช้จ่าย 500 บาท​
รับผลิตครีม,โรงงานผลิตเครื่องสำอาง, ผลิตครีม, โรงงานผลิตครีม, ผลิตเครื่องสำอาง, บริษัทผลิตเครื่องสำอาง, cosmetic manufacturer, โรงงานผลิตครีมขายส่ง, โรงงานผลิตเครื่องสําอางค์, ผลิตเครื่องสำอางค์, manufacturer cosmetic

ระยะเวลาในการขึ้นทะเบียน อย.​

ระยะเวลาพัฒนาสูตร​

ระยะเวลาการผลิตสินค้า​

 • ดำเนินการขึ้นทะเบียน อย. 1-2 สัปดาห์
 • ขอ Certificate of Free Sale / Certificate of Manufacturing ใช้ระยะเวลา 1 สัปดาห์
 • การเก็บตัวอย่างสำรอง Retained sample จำนวน 3 ชิ้น​

พัฒนาจากสูตรมาตรฐาน 7 วันทำการ
พัฒนาสูตรขึ้นใหม่ 15 วันทำการ​

กรณีสินค้ามาตรฐาน

    - ประมาณ 10 – 15 วันทำการ*


กรณีสินค้า พัฒนาสูตร
    - ประมาณ 15 – 21 วันทำการ*


* นับจากตั้งแต่ได้รับส่วนประกอบครบถ้วน​

รับผลิตครีม,โรงงานผลิตเครื่องสำอาง, ผลิตครีม, โรงงานผลิตครีม, ผลิตเครื่องสำอาง, บริษัทผลิตเครื่องสำอาง, cosmetic manufacturer, โรงงานผลิตครีมขายส่ง, โรงงานผลิตเครื่องสําอางค์, ผลิตเครื่องสำอางค์, manufacturer cosmetic
รับผลิตครีม,โรงงานผลิตเครื่องสำอาง, ผลิตครีม, โรงงานผลิตครีม, ผลิตเครื่องสำอาง, บริษัทผลิตเครื่องสำอาง, cosmetic manufacturer, โรงงานผลิตครีมขายส่ง, โรงงานผลิตเครื่องสําอางค์, ผลิตเครื่องสำอางค์, manufacturer cosmetic
รับผลิตครีม,โรงงานผลิตเครื่องสำอาง, ผลิตครีม, โรงงานผลิตครีม, ผลิตเครื่องสำอาง, บริษัทผลิตเครื่องสำอาง, cosmetic manufacturer, โรงงานผลิตครีมขายส่ง, โรงงานผลิตเครื่องสําอางค์, ผลิตเครื่องสำอางค์, manufacturer cosmetic

กรณีลูกค้าส่งส่วนประกอบการผลิต

    - บรรจุภัณฑ์และกล่อง  : 3% จาก

      ยอดสั่งซื้อ
    - สติกเกอร์ : 5% จากยอดสั่งซื้อ


กรณีลูกค้าไม่เผื่อบรรจุภัณฑ์

ทางบริษัทจะส่งสินค้าตามที่ผลิตจริงที่ส่งเข้ามาหลังหักจาก % loss
กรณีอุปกรณ์การผลิตเครื่องสำอางคงเหลือบริษัทจะส่งคืนสินค้าที่เสียและของดี​

บริษัทเราเป็นผู้นำด้านการผลิตเครื่องสำอาง สามารถควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ ภายใต้นักวิจัยด้านเครื่องสำอาง เภสัชกร และทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านผิวหนังที่มีประสบการณ์การสูง ทั้งนี้เรายังมีการผลิตสินค้าภายใต้กระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานสากลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP เรายังมีการบริการการผลิตเครื่องสำอางอย่างครบวงจร ด้วยมืออาชีพ พร้อมทั้งบริการขั้นทะเบียนจดแจ้งผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจาก อย. บริษัทจึงได้มีการยอมรับจากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ มุ่งมั่นผลิตเครื่องสำอางด้วยมาตรฐานสากล ด้วยบริการที่ดี เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า สร้างนวัตกรรมด้วยการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง