รับผลิตครีม,โรงงานผลิตเครื่องสำอาง, ผลิตครีม, โรงงานผลิตครีม, ผลิตเครื่องสำอาง, บริษัทผลิตเครื่องสำอาง, cosmetic manufacturer, โรงงานผลิตครีมขายส่ง, โรงงานผลิตเครื่องสําอางค์, ผลิตเครื่องสำอางค์, manufacturer cosmetic
รับผลิตครีม,โรงงานผลิตเครื่องสำอาง, ผลิตครีม, โรงงานผลิตครีม, ผลิตเครื่องสำอาง, บริษัทผลิตเครื่องสำอาง, cosmetic manufacturer, โรงงานผลิตครีมขายส่ง, โรงงานผลิตเครื่องสําอางค์, ผลิตเครื่องสำอางค์, manufacturer cosmetic
รับผลิตครีม,โรงงานผลิตเครื่องสำอาง, ผลิตครีม, โรงงานผลิตครีม, ผลิตเครื่องสำอาง, บริษัทผลิตเครื่องสำอาง, cosmetic manufacturer, โรงงานผลิตครีมขายส่ง, โรงงานผลิตเครื่องสําอางค์, ผลิตเครื่องสำอางค์, manufacturer cosmetic
รับผลิตครีม,โรงงานผลิตเครื่องสำอาง, ผลิตครีม, โรงงานผลิตครีม, ผลิตเครื่องสำอาง, บริษัทผลิตเครื่องสำอาง, cosmetic manufacturer, โรงงานผลิตครีมขายส่ง, โรงงานผลิตเครื่องสําอางค์, ผลิตเครื่องสำอางค์, manufacturer cosmetic

Ordering​

การสั่งซื้อ​

ลูกค้าสามารถขอรับรายการสินค้า และราคาได้ โดยติดต่อสอบถามรายละเอียดที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย Customer Service 062 3623331
ลูกค้าเลือกสินค้าจาก Price list โดยสามารถขอ Tester ขนาดทดลองมาใช้ได้
เมื่อลูกค้าตกลงสั่งผลิตปริมาณการสั่งครั้งแรก 30,000 (Bulk) หรือบิลแรก รวมทุกรายการ ยอดขั้นต่ำ 50,000 บาท
ลูกค้าสามารถเลือกบรรจุภัณฑ์จาก catalog หรือลูกค้านำมาให้บรรจุได้

Manufacturing​

การผลิตสินค้า​

รับผลิตครีม,โรงงานผลิตเครื่องสำอาง, ผลิตครีม, โรงงานผลิตครีม, ผลิตเครื่องสำอาง, บริษัทผลิตเครื่องสำอาง, cosmetic manufacturer, โรงงานผลิตครีมขายส่ง, โรงงานผลิตเครื่องสําอางค์, ผลิตเครื่องสำอางค์, manufacturer cosmetic
รับผลิตครีม,โรงงานผลิตเครื่องสำอาง, ผลิตครีม, โรงงานผลิตครีม, ผลิตเครื่องสำอาง, บริษัทผลิตเครื่องสำอาง, cosmetic manufacturer, โรงงานผลิตครีมขายส่ง, โรงงานผลิตเครื่องสําอางค์, ผลิตเครื่องสำอางค์, manufacturer cosmetic
รับผลิตครีม,โรงงานผลิตเครื่องสำอาง, ผลิตครีม, โรงงานผลิตครีม, ผลิตเครื่องสำอาง, บริษัทผลิตเครื่องสำอาง, cosmetic manufacturer, โรงงานผลิตครีมขายส่ง, โรงงานผลิตเครื่องสําอางค์, ผลิตเครื่องสำอางค์, manufacturer cosmetic

เมื่อลูกค้าตกลงสั่งผลิตปริมาณการสั่งครั้งแรก 30000 (Bulk) หรือบิลแรก รวมทุกรายการ ยอดขั้นต่ำ 50,000 บาท​

ลูกค้าสามารถเลือกบรรจุภัณฑ์จาก catalog หรือลูกค้านำมาให้บรรจุได้​

ลูกค้าตรวจสอบส่วนประกอบ บรรจุภัณฑ์ sticker ครบถ้วน ทางบริษัทจะส่งใบเสนอราคาให้ท่านพิจารณา​

รับผลิตครีม,โรงงานผลิตเครื่องสำอาง, ผลิตครีม, โรงงานผลิตครีม, ผลิตเครื่องสำอาง, บริษัทผลิตเครื่องสำอาง, cosmetic manufacturer, โรงงานผลิตครีมขายส่ง, โรงงานผลิตเครื่องสําอางค์, ผลิตเครื่องสำอางค์, manufacturer cosmetic
รับผลิตครีม,โรงงานผลิตเครื่องสำอาง, ผลิตครีม, โรงงานผลิตครีม, ผลิตเครื่องสำอาง, บริษัทผลิตเครื่องสำอาง, cosmetic manufacturer, โรงงานผลิตครีมขายส่ง, โรงงานผลิตเครื่องสําอางค์, ผลิตเครื่องสำอางค์, manufacturer cosmetic
รับผลิตครีม,โรงงานผลิตเครื่องสำอาง, ผลิตครีม, โรงงานผลิตครีม, ผลิตเครื่องสำอาง, บริษัทผลิตเครื่องสำอาง, cosmetic manufacturer, โรงงานผลิตครีมขายส่ง, โรงงานผลิตเครื่องสําอางค์, ผลิตเครื่องสำอางค์, manufacturer cosmetic

เมื่อลูกค้าตกลงผลิตสินค้า ต้องชำระเงินมัดจำก่อนล่วงหน้า 50% ตามใบเสนอราคา​

เข้าสู่ขั้นตอนการผลิต ใช้เวลาในการผลิตสินค้าไม่เกิน 10 – 21 วัน​

เข้าสู่ขั้นตอนการบรรจุสินค้า ติดฉลาก ส่วนประกอบ ส่งให้ลูกค้าพิจารณาอนุมัติ​

รับผลิตครีม,โรงงานผลิตเครื่องสำอาง, ผลิตครีม, โรงงานผลิตครีม, ผลิตเครื่องสำอาง, บริษัทผลิตเครื่องสำอาง, cosmetic manufacturer, โรงงานผลิตครีมขายส่ง, โรงงานผลิตเครื่องสําอางค์, ผลิตเครื่องสำอางค์, manufacturer cosmetic
รับผลิตครีม,โรงงานผลิตเครื่องสำอาง, ผลิตครีม, โรงงานผลิตครีม, ผลิตเครื่องสำอาง, บริษัทผลิตเครื่องสำอาง, cosmetic manufacturer, โรงงานผลิตครีมขายส่ง, โรงงานผลิตเครื่องสําอางค์, ผลิตเครื่องสำอางค์, manufacturer cosmetic

เข้าสู่กระบวนการจัดส่งสินค้า รอคิวการจัดส่ง​

เจ้าหน้าที่แจ้งลูกค้าให้ชำระเงินส่วนที่เหลืออีก 50 % ก่อนส่งสินค้า​

ลูกค้าสามารถขอรับรายการสินค้า และราคาได้ โดยติดต่อสอบถามรายละเอียดที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย Customer Service 081 5548685
ลูกค้าเลือกสินค้าจาก Price list โดยสามารถขอ Tester ขนาดทดลองมาใช้ได้
เมื่อลูกค้าตกลงสั่งผลิตปริมาณการสั่งครั้งแรก 30,000 (Bulk) หรือบิลแรก รวมทุกรายการ ยอดขั้นต่ำ 50,000 บาท
ลูกค้าสามารถเลือกบรรจุภัณฑ์จาก catalog หรือลูกค้านำมาให้บรรจุได้

บริษัทเราเป็นผู้นำด้านการผลิตเครื่องสำอาง สามารถควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ ภายใต้นักวิจัยด้านเครื่องสำอาง เภสัชกร และทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านผิวหนังที่มีประสบการณ์การสูง ทั้งนี้เรายังมีการผลิตสินค้าภายใต้กระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานสากลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP เรายังมีการบริการการผลิตเครื่องสำอางอย่างครบวงจร ด้วยมืออาชีพ พร้อมทั้งบริการขั้นทะเบียนจดแจ้งผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจาก อย. บริษัทจึงได้มีการยอมรับจากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ มุ่งมั่นผลิตเครื่องสำอางด้วยมาตรฐานสากล ด้วยบริการที่ดี เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า สร้างนวัตกรรมด้วยการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง