บริษัทเราเป็นผู้นำด้านการผลิตเครื่องสำอาง สามารถควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ ภายใต้นักวิจัยด้านเครื่องสำอาง เภสัชกร และทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านผิวหนังที่มีประสบการณ์การสูง ทั้งนี้เรายังมีการผลิตสินค้าภายใต้กระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานสากลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP เรายังมีการบริการการผลิตเครื่องสำอางอย่างครบวงจร ด้วยมืออาชีพ พร้อมทั้งบริการขั้นทะเบียนจดแจ้งผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจาก อย. บริษัทจึงได้มีการยอมรับจากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ มุ่งมั่นผลิตเครื่องสำอางด้วยมาตรฐานสากล ด้วยบริการที่ดี เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า สร้างนวัตกรรมด้วยการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

10 ข้อได้เปรียบของการใช้ยี่ห้อเฉพาะ

จากปี 1997 ถึงปี 2005 ยอดขายของสินค้าที่ใช้ยี่ห้อเฉพาะเติบโตเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเทียบกับยี่ห้อตลาดที่มาจากรายงานของปี 2008 โดยบริษัทที่ปรึกษาธุรกิจระดับโลกอลิกซ์พาร์ทเนอร์ สินค้าติดยี่ห้อสินค้าเฉพาะมีราคาถูกกว่า 30 เปอร์เซ็นต์เปรียบเทียบกับยี่ห้อสินค้าตลาดจากรายงานของแพคเกจจิ้งไดเจสท์ สินค้าติดตราเฉพาะเหล่านี้กำลังออกจากกรอบที่ถูกมองว่าเป็นเพียงแค่สินค้าราคาประหยัดกว่าสินค้าจากยี่ห้อตลาดอย่างช้าๆ จากแต่ก่อนที่ถูกมองว่าเป็นสินค้าทางเลือกชั้นสองมันได้กลายเป็นสะพานเชื่อมช่องว่างของความต้องการเหล่านี้โดยสินค้าที่มีคุณภาพเทียบชั้นได้กับสินค้าจากยีห้อตลาดทั่วไป

 

ข้อได้เปรียบของยี่ห้อเฉพาะ

1.  ยี่ห้อสินค้าเฉพาะผลิตขึ้นมาเฉพาะสำหรับการขายส่ง มันไม่จำเป็นต้องแข่งขันโดยตรงกับสินค้าแบรนด์เนม

2.  คุณจะจัดการกับผู้ให้บริการการผลิตและแหล่งวัตถุดิบได้โดยตรง

3.  ด้วยตรายี่ห้อเฉพาะคุณได้สร้างภาพลักษณ์อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งก่อให้เกิดภาพลักษณ์ทางการตลาด สร้างการจดจำและเพิ่มความภักดีจากลูกค้า

4.  การหุ้มห่อและตราสินค้าจะถูกออกแบบเฉพาะเพื่อความต้องการของเจ้าของยี่ห้อสินค้าเฉพาะ ซึ่งรวมถึงชื่อสินค้า คำอธิบาย โลโก้ของบริษัทและข้อมูลการติดต่อ

5.  การใช้ยี่ห้อสินค้าเฉพาะทำให้คุณควบคุมราคาขาย การตลาด การขายและการกระจายสินค้าได้

6.  การขายสินค้ายี่ห้อเฉพาะได้กำไรมากกว่าการขายสินค้ายี่ห้อตลาดเพราะว่าสินค้ายี่ห้อเฉพาะมักจะมีต้นทุนที่ถูกกว่า

7.  การขายสินค้ายี่ห้อเฉพาะช่วยให้ผู้ขายได้รับสินค้าสไตล์ที่ลูกค้ามองหาไว้ในคลังหรือได้รับมาอย่างรวดเร็วและพร้อมที่จะขายต่อได้ง่าย

8.  สินค้ายี่ห้อเฉพาะที่เฉพาะเจาะจงมีให้เฉพาะกับผู้ขายของเราเท่านั้น กล่าวคือลูกค้าไม่สามารถไปเว็บไซต์ไหนหรือร้านค้าใดๆเพื่อหาสินค้าที่มีความเฉพาะเจาะจงนั้นของคุณได้จากที่อื่น

9.  มันเป็น”ยี่ห้อสินค้า”ของคุณที่เป็นตัวบ่งบอกเอกลักษณ์อันได้จากสินค้า

10. ยี่ห้อสินค้าเฉพาะทำให้คู่แข่งยากที่จะแข่งขันและสู้ราคาสินค้าที่เหมือนกัน

 

สิ่งที่ผู้ขายต้องทำเพื่อประสบความสำเร็จกับแฟชั่นยี่ห้อเฉพาะนี้:

-  สร้างคู่ค้าทางกลยุทธ์ความร่วมมือด้านการตลาด

-  จัดทำการวิเคราะห์เชิงลึกของแนวคิดการซื้อสินค้าและพฤติกรรมของผู้บริโภค

-  ร่วมมือเพื่อพัฒนาการบริการจัดการสินค้าในคลังในระดับคลังสินค้าโดยอิงจากความต้องการเฉพาะและความจำเป็นของกลุ่มผู้บริโภคที่สำคัญและเป็นเป้าหมาย

-  จัดให้มีพนักงานพิเศษเพื่อจัดการภารกิจทางธุรกิจที่สำคัญนี้โดยเฉพาะ

 

ยี่ห้อสินค้า

ยี่ห้อสินค้าที่ประสบความสำเร็จจะช่วยสร้างโอกาสทางการขายที่มากขึ้นสำหรับผู้ขายทั้งหลาย การปรับแต่งสินค้ายี่ห้อเฉพาะอย่างการทำโลโก้และแท็กไลน์สามารถช่วยสร้างประการณ์การซื้อสินค้าของผู้บริโภคได้อย่างเฉพาะตัวซึ่งนำไปสู่การเพิ่มความภักดีของผู้บริโภค

 

โครงสร้าง

ผู้ขายสินค้ายี่ห้อเฉพาะนั้นสามารถสร้างประสบการณ์ในการซื้อสินค้าในร้านได้ไม่เหมือนกับยี่ห้อตลาด นี้อาจจะทำให้ได้รับข้อได้เปรียบทางการตลาดจากการวางสินค้ายี่ห้อเฉพาะและการทำป้ายในร้าน ตัวอย่างเช่นผู้ขายสามารถใช้เทคนิคการใช้ชั้นวางสินค้าแนวนอนอย่างเช่นบล็อคของตราสินค้าและการวางสินค้าตรงมุมทางเดินเพื่อทำให้สินค้ายี่ห้อเฉพาะโดดเด่นจากสินค้ายี่ห้อตลาด

 

ความต้องการสินค้าคุณภาพดีในราคาที่จับต้องได้มีสูงมากและสินค้ายี่ห้อเฉพาะนั้นมีทางเดินที่ยาวไกลในการตอบโจทย์ความต้องการนี้ ข้อได้เปรียบที่สำคัญที่สุดสำหรับสินค้ายี่ห้อเฉพาะในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำคือราคาซึ่งมีความสำคัญเนื่องจากผู้บริโภคหันมาใช้กลยุทธ์สินค้าราคาประหยัดอย่างการใช้สินค้ายี่ห้อเฉพาะกันมากขึ้นเพื่อบริหารจัดการงบประมาณ

 

แหล่งที่มา: http://smallbusiness.chron.com/advantages-private-label-branding-20163.html

http://upstreamcommerce.com/blog/2016/03/27/10-advantages-private-label-branding